תנאי שימוש באתר

1. כללי

1.1 אתר @טרודל (להלן @טרודל, שטרודל או האתר) משמש כמאגר כתובות דואר אלקטרוני של מוסדות ממשל, חברות, ארגונים, בעלי תפקידים ואנשים פרטיים. דרך האתר אפשר לשלוח מכתבים (דואר אלקטרוני) לכתובות אלה, וכן לכתוב אליהם מכתבים פומביים, שיפורסמו באתר.

1.2 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. נא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.3 בתקנון זה: "תכנים" - כתובות, מידע, מכתבים, תגובות, ידיעות, קישורים, שיועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות בעלי האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לבעלי האתר זכות שימוש בו.

1.4 היישום מסופק AS-IS וללא כל אחריות, הבטחה או ערובה מפורשים או משתמעים לרבות בנוגע לתאימות למטרה כלשהי, לתוצאות השימוש בו וכיו"ב. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב טעינת היישום או השימוש בו לרבות אובדן רווחים והכנסות, פגיעה בנתונים או בתכנה וכיו"ב. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

1.5 בעלי האתר רשאים להפסיק את השימוש, שאת/ה עושה באתר, אם לא תעמוד בתנאי הסכם זה.

1.6 אם איזה מהתנאים לעיל אינם מקובלים עליך, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש ביישום זה.

1.7 הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

1.8 בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. בעלי האתר יפרסמו את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

1.9 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

2. הרשמה לאתר

2.1 במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך והישוב בו הנך מתגורר. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

2.2 בנוסף למידע, שעליך למסור בעת הרישום, עליך לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הנך אחראי/ת באופן מלא לשמור על סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע באופן מיידי לבעלי האתר על כל שימוש, שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

3. פרטיות

3.1 הנך מתחייב שלא לחבל, לפגוע, להשיג גבול, לחדור לפרטיות ולמחוק פרטי מידע, תכנים וקבצים של האתר או של משתמשים אחרים.

3.2 "Cookie" הנו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לבעלי האתר "להשתיל" Cookie על מחשבך, להשתמש במידע, האגור ב-Cookie ולזהותך על פיה.

3.3 בעלי האתר עושים מאמצים רבים כדי להגן על תקינות שירותי האתר ועל פרטיות המשתמשים בו. יחד עם זאת, בעלי האתר אינם מתחייבים, ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר והחברה או מפני נזקים קלקולים, תקלות או כשלים והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל בעלי האתר או אצל מי מספקיהן.

3.4 בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאים בעלי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

3.5 בעלי האתר רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים המוצעים לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך ולהעדפותיך האישיות. בעלי האתר לא יעבירו למפרסמים מידע, שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

3.6 המערכת המפעילה את האתר מזהה ומתעדת את כתובות ה - IP מהן נשלחו התכנים. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של האתר. בעלי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ולא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהסכמתך בלבד, אלא אם בעלי האתר יידרשו לכך על ידי רשויות החוק, כגון במקרה של חשד פלילי.

3.7 תנאי הפרטיות שפורטו תקפים לאתר זה בלבד. מעבר לאתר זה ההתחייבות לפרטיות יכולה להיות שונה.

4. שימוש באתר

4.1 למרות מאמצי בעלי האתר להגן על התכנים הנשלחים, ובשל אופיה של רשת האינטרנט, מומלץ להשתמש בצורה מבוקרת בשימוש בדואר האלקטרוני ולא לשלוח פרטים רגישים, כגון: פרטי חשבונות, פרטים אישיים וכו'.

4.2 המידע במאגר "אנשים" הנו פרי דיווח של משתמשי האתר בלבד. אי לכך, ולמרות האיסור להתחזות לאדם או לגוף כלשהו, אין בעלי האתר יכולים להבטיח את אמינותם ואת דיוקם של פרטי האנשים, המופיעים במאגר, כולל שמם וכתובת הדואר האלקטרוני שלהם. לפיכך, טרם שליחת/ העברת פרטים ומידע לאנשים המופיעים במאגר, מומלץ לאמת, כי אכן זהו הנמען המבוקש.

4.3 בעת מסירה/שליחה ו/או פרסום של תכנים (מכתב אלקטרוני ו/או מכתב פומבי ו/או כל תוכן אחר - הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר, ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח/ להפיץ/ להעביר, לפרסם מידע כדלקמן:
 • מידע המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
 • מידע שהוא פרסום מסחרי מכל סוג, דואר אלקטרוני המציע הצעות מסחריות, דואר "זבל" ושאר הצעות;
 • מסחריות מבלי לקבל רשות מוקדמת ובכתב לביצועו;
 • מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • מידע בו קיימת התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או לגוף כלשהו;
 • מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או פוגע ברגשות הציבור;
 • מידע שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מיני, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • מידע העלול להטעות צרכן;
 • מידע או חלק מחלקי המידע שמחייב הסכמה של צד שלישי או שאינו מיוצר על ידי בעלי האתר וזכויות היוצרים שלו שייכות לגוף שלישי, מבלי לקבל רשות מוקדמת לכך;
 • מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
 • מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), ל;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ,(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים ,(Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא הרשמה או הרשמה כאמור;
 • מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 • מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 • מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
4.5 בעשותך שימוש באתר אתה מתחייב כי לא תעשה את הדברים האלה:
 • התחזות לאדם או לגוף כלשהו ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או לגוף כלשהו;
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש ,בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצוים בשימוש בעלי האתר לצורך אספקת השירותים, המוצעים באתר זה;
 • הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר;
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה, אשר מצויים בשימוש עבור השירות;
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמתם הכתובה המוקדמת של בעלי האתר;
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה;
 • להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדרות של האתר;
 • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;
 • לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
4.6 בעלי האתר אינם מתחייבים לפרסם את כל המכתבים הפומביים שישלחו. כמו כן, בעלי האתר רשאים לפרסם או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שימצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה, או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבעלי האתר או במי מטעמם ו/או בצד שלישי כלשהו. בנוסף, בעלי האתר יהיו רשאים במקרה זה למנוע ממך שימוש באתר.

5. הגבלת אחריות

5.1 השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.2 אין בעלי האתר נוטלים על עצמם אחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה כגון אובדן הכנסה כתוצאה מפעולה שהתבצעה באמצעות האתר כגון ולא רק אי הגעת הדואר אל יעדו, שיבוש הדואר הנשלח וכו'.

5.3 המידע באתר נאסף ו/או התקבל ממקורות שונים ומוגש כשירות למשתמשי האתר. למרות מאמצי בעלי האתר להבטיח את אמינותם, דיוקם ועדכניותם של הנתונים, אין בעלי האתר נוטלים על עצמם אחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה של השימוש ביישום ובמידע המצוי בו או במידע המקושר אליו.

5.4 המידע במאגר "אנשים" הנו פרי דיווח של משתמשי האתר בלבד. אי לכך, ולמרות האיסור להתחזות לאדם או לגוף כלשהו, אין בעלי האתר יכולים להבטיח את אמינותם ואת דיוקם של פרטי האנשים המופיעים במאגר, כולל שמם וכתובת הדואר האלקטרוני שלהם. לפיכך, אין בעלי האתר נוטלים על עצמם אחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה של השימוש ביישום ובמידע המצוי בו או במידע המקושר אליו. כמו כן, מומלץ להשתמש בצורה מבוקרת בשליחת דואר אלקטרוני לאנשים המופיעים במאגר זה ולא לשלוח פרטים רגישים, כגון פרטי חשבונות, פרטים אישיים וכו'.

5.5 המכתבים הפומביים וכל יתר התכנים, המתפרסמים באתר, מתפרסמים על דעת ובאחריות כותביהם בלבד. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download).

5.6 התכנים, אשר אתה מוסר לפרסום, יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ובעלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות הנך יכול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, בעלי האתר לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

5.7 בעלי האתר ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר לתכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע יעוצי ו/או מקצועי הניתן על ידי המשתמשים באתר. זכור כי מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית. כאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ולתוצאותיהן.

5.8 בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים, הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.

5.9 בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזה, שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

5.10   אין בעלי האתר מתחייבים, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הנו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים, המופיעים באתרים, אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור, הקיימים באתר ו/או בגין השימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

5.11 הופעת האתרים העסקיים באינדקס אינו מעיד על חשיבותם ו/או טיבם ו/או איכותם ואין הוא מהווה המלצה או קריטריון להערכת האתר העסקי ו/או השירותים הניתנים לפיו.

5.12   בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים, הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.

5.13   בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, ויהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. מקרה שיתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.

6. קניין רוחני

6.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של בעלי האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם בכתב ומראש. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא הסכמתם של בעלי האתר בכתב ומראש.

6.2 במסירת מידע לפרסום באתר הנך מתיר לבעלי האתר להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. בעלי האתר יהיו רשאים להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום באתר, או כל חלק ממנו, וזאת במידה שידרש, לפי שיקול דעתם.