שטרודל - הכתובת שלך לכתובות של כולם
 
לחיפוש על פי שם


   

 דת הצניעות


יעקב א., בית שמש כותב/ת מכתב פומבי ל-אמנון לוי, מגיש "פנים אמיתיות", 2/2/2018


בס"ד

לכבוד ידידי היהודי היקר אמנון לוי:

כותב לך בנאדם בשם יעקב אוסטרייכר, שהופיע בכתבה שלך 'דת הצניעות' בתכנית 'פנים אמתיות'. אני רוצה להודות לך על הבהירות בה הצגתה את החברה החרדית והאורתודוקסית בכללה, ולציין אותך לשבח על איך שהצלחתה להציג את עמדותיה כפי שהן באמת.
אבל דבר אחד הציק לי מאוד, ויתכן שיש אנשים שראו בזה הדגל של כל הכתבה, וזה מה שאמרת בתחילת התוכנית ובאמצעותה ובסופה ובכל הז